Política de privadesa

🤫 Sssshhhhh…. Aquí la privadesa es respecta.

Política de privadesa

 

INTRODUCCIÓ

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador. 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA (també el prestador)

NIF: 46819150M              

Adreça postal: Enric Prat de la Riba, 22, 2n 1a, 08790, Gelida, Barcelona        

Correu electrònic: hola@lauracynthiacopy.com 

LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes. 

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES, QUINES DADES RECABEM i LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

 1. Formulari de contacte:
  • Dades requerides: nom, mail
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari
  • Legitimació: consentiment de l'usuari
 2. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent
  • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, dades salut, signatura
  • Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna
  • Legitimació: Consentiment de l'interessat i relació contractual
 3. WhatsApp: a l'apartat WhatsApp de la present política se'n detalla l'ús. 

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Laura Cynthia Fernández Scrigna.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte «Baixa» al mail ressenyat.

D'acord amb la LSSICE, LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades. 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables. 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

Laura Cynthia Fernández Scrigna únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador. També es preveu la cessió de les dades a l'entitat Trello, pertanyent a Atlassian Pty, Inc., ubicada als EUA. 

La informació que ens proporcioneu a través d'aquest lloc web serà allotjada als servidors de LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA. El tractament de les dades de l'entitat està regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de lactivitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents: 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@lauracynthiacopy.com, indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”. 

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s'hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets s'han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es). 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català. 

XARXES SOCIALS 

Us informem que LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA tractarà les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

                Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Laura Cynthia Fernández Scrigna consideri inadequats.
 • I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, Laura Cynthia Fernández Scrigna quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l'usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI 

En cas que l'usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, us informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels serveis per ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d'aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni seran el nom, els cognoms i el càrrec professional. 

WHATSAPP

 El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que facin una consulta a través de WhatsApp de LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a laplicació que procedeixin en cada cas i acceptades prèviament per lusuari. LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA, tractarà les vostres dades amb la finalitat d'administrar correctament la vostra consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Les teves dades es comparteixen amb WhatsApp Ireland Limited, les mesures de seguretat tècniques del qual asseguren la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la seva informació, segons indica la seva pròpia política de privadesa. No es preveuen més cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les teves dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i, un cop ja no siguin necessàries, es mantindran degudament bloquejades, arxivades i conservades durant el temps legalment establert. Queda prohibit l'ús del WhatsApp de LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA, per a l'enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA en els termes establerts en aquesta política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès.

Política de protecció de dades de Whatsapp Business

1. INTRODUCCIÓ

 La seva privadesa és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

2. ASPECTES GENERALS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA

NIF: 46819150M

Adreça postal: C/Enric Prat de la Riba, 22, 2n 1a 08790 Gelida (Barcelona)

Correu electrònic: hola@lauracynthiacopy.com

Delegat de Protecció de Dades: info@pymelegal.es

LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA, com a responsable del lloc web de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

DADES QUE LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA RECOPILA, MÈTODE D'OBTENCIÓ I FINALITAT:

El mètode d'obtenció de les dades és mitjançant l'ús de WhatsApp business, conjunt de dades que el prestador recopila i les finalitats per a les quals s'utilitzaran:

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es comuniquin a través de WhatsApp business de LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a laplicació que procedeixin en cada cas i acceptades prèviament per lusuari. LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA, tractarà les vostres dades amb la finalitat de comunicar-nos amb tu a través d'aquesta aplicació per agilitzar la gestió dels serveis i millorar aquestes comunicacions. Queda prohibit l'ús del WhatsApp de LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA, per a l'enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta als serveis contractats i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat , protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

Les dades personals de l'usuari no se cediran a tercers, excepte a WhatsApp Ireland Limited, les mesures de seguretat tècniques del qual asseguren la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la seva informació, segons indica la seva pròpia política de privadesa. No es preveuen més cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les teves dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i, un cop ja no siguin necessàries, es mantindran degudament bloquejades, arxivades i conservades durant el temps legalment establert.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Tens dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i la limitació i oposició al tractament dirigint-se a LAURA CYNTHIA FERNÁNDEZ SCRIGNA, enviant un correu electrònic a hola@lauracynthiacopy.com, indicant el tipus de dret que vols exercir. També tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la seva retirada. També tens dret a presentar una reclamació, si consideres que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant de l'Autoritat de control (www.aepd.es).